Reklamın Önemi ve Amacı Nedir?

Reklamın Önemi ve Amacı Nedir?

Firmaların, pazarda başarılı olması açısından reklamın önemi oldukça öne çıkmaktadır. Tüketici (satın alıcı) istek ve gereksinmelerine uygun; mal ya da hizmet üretmiş ve uygun fiyat saptamış olması, istenildiği yerde ya da zamanda bulundurması yeterli olamamaktadır.

Kısaca, reklamın önemi amacı ve türleri nelerdir hakkında bilgiler. Firmalar, modern pazarlama karması içinde yer alan veya farklılaşan pazar yapısı, pazarda bir yer edinmesi, pazarını koruması ve geliştirmesi; için tüketicilerin; firmaların ürettiği mal ya da hizmetler konusunda bilgilendirilmeleri ikna edilmelerine ilişkin işlevleri içeren tutundurma kavramına önem vermek zorundadırlar. Kişisel olmayan ve tutundurma teknikleri arasında yer alan reklam; aynı grupta yer alan halkla ilişkiler ve satış geliştirme kavramlarıyla modern pazarlamanın vazgeçilmez elemanlarıdır. Reklamın önemsenmesi durumunda kapsamlı analiz ile birlikte araştırma yapılması gerekir.

Reklamın Tanımı Nedir?

Satışları artırmak amacını güden pazarlama araçlarının en önemlilerinden biri olan reklamı değişik yazarlar, çeşitli şekillerde tanımlamışlardır. Reklam, tüketicilere mal ya da markanın varlığını duyurmak mala, markaya, hizmete ve kuruma olumlu bir tutum yaratmak amacıyla; göze veya kulağa hitap eden mesajların hazırlanması ve bu mesajların ücretli araçlarla tüketiciye iletilmesidir.

Geniş anlamda reklam; fikirlerin, kişilerin, kurumların, malların ve hizmetlerin kamuya tanıtılması veyahut benimsetilmesidir. Dar anlamda reklamın tanımı ise değişik açılardan yapılabilir. Pazarlama açısından: ”Reklam; fikirlerin, kurumların, malların veya hizmetlerin reklam araçlarına ödenen bir bedel karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde kamuya tanıtılması işlemidir”.

İletişim açısından ise reklam şöyle tanımlanabilir; Reklam, yığınsal iletişim araçları aracılığı ile kimliği belli sorumlu tarafından kamuoyunu inandırarak belli bir düşünceye ulaştırmaktır. Bir başka görüşe göre mal veya hizmete ilişkin bir mesajı; sözlü ya da görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan faaliyetlere reklam yapmak denir. İletilmek istenen mesaja reklam denir. Reklam yapmakla bir dizi eylemde bulunularak, reklam yani mesaj pazar birimlerine ulaştırılmış olunur.

Reklam, satış yapmak ve tüketici üzerinde olumlu bir izlenim bırakmak amacıyla mallar; hizmetler ve başka konular hakkındaki bilgilerin doğrudan doğruya kişisel ilişki olmaksızın, bir bedel karşılığında insanlara ulaştırılmasını sağlayan haberleşme aracıdır. Yukarıda kısaca yer verilen tanımları çoğaltmak olasıdır.

Genelde reklamın aşağıdaki özellikleri bünyesinde topladığı kabul edilmektedir.

  • Reklam, kitle iletişimidir.
  • Reklamın karşılığında belirli bedel ödenmesi söz konusudur.
  • Diğer tanıtım faaliyetlerinden farklı olarak belirli mal veya hizmetin tanıtılmasıdır.
  • Reklam fikir mal; hizmetler hakkında tüketiciyi bilgilendirme çabasıdır.
  • Reklam, bir pazarlama stratejisidir.

Güncelleme: 7 Nisan 2021 Devam edecek…

7 Nisan 2021No comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.