Buraya Bakınız

Posted on 25 Temmuz 2019 / 1249

5N1K Buraya bakınız bilgi ve sosyal paylaşımlar. Sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek malumat ve kavrayışın tümüdür. Duyuru, bilgi, çok farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bilgi doğruluğu ispatlanmış inançlardır (Nonaka ve Takeuchi, 1995:58). Bilgi, önceden belirlenen bir dizi sistematik kural ve prosedüre uygun bir biçimde işlenmiş enformasyondur. 5N1K Buraya Bakınız bilgi ve sosyal paylaşımlar Makale Forum

Buraya Bakınız

Kategori : Diğer
Konum : İstanbul
Özellikler
Reviews
There are no reviews yet, why not be the first?
Leave a review
Başlık: Fotoğraf: Açıklama: