Buraya Bakınız

Kayıt Tarihi 25 Temmuz 2019 / 823
Buraya Bakınız
Kategori : Diğer
Şehir : İstanbul

5N1K Buraya bakınız bilgi ve sosyal paylaşımlar. Sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek malumat ve kavrayışın tümüdür. Duyuru, bilgi, çok farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bilgi doğruluğu ispatlanmış inançlardır (Nonaka ve Takeuchi, 1995:58). Bilgi, önceden belirlenen bir dizi sistematik kural ve prosedüre uygun bir biçimde işlenmiş enformasyondur. 5N1K Buraya Bakınız bilgi ve sosyal paylaşımlar Makale Forum

Buraya Bakınız

Buraya Bakınız
Yorumlar
Henüz yorum ve değerlendirme yok, neden ilk yorumcu olmayasınız?
Bir Değerlendirme Yapın
Başlık: Fotoğraf: Açıklama: