Buraya Bakınız Forum

Posted on 6 Temmuz 2020 / 68

Bilgi, belirsizliğin çözümü olarak düşünülebilir; “bir kuruluşun ne olduğu” sorusuna cevap veren ve böylece hem özünü hem de niteliklerinin doğasını tanımlayan şeydir. Kavramı bilgi farklı bağlamlarda farklı anlamlara sahiptir. Bu nedenle kavramı kavramları ile ilişkili hale kısıtlaması buraya bakınız forum, iletişim, kontrol, veri, form, eğitim forumu, vb. gibi!

Buraya Bakınız Forum

Bilgi ilişkili verileri veri parametreleri atfedilen bir değeri temsil etmektedir ve bilgi bağlamında ekli anlamı ile veri olarak,. Bilgi, soyut veya somut bir kavramın anlaşılmasını ifade ettiği için bilgi ile de ilgilidir.

Paylaşımlar bakınız forumda!

İletişim açısından, bilgi ya mesajın içeriği olarak ya da doğrudan ya da dolaylı gözlem yoluyla ifade edilir. Hangi Yani algılanan kendi başına bir mesaj olarak tefsir edilebilir ve bu anlamda, bilgi her zaman içerik olarak iletilmektedir.

Kategori : Bilişim
Konum : - Genel
Özellikler
Reviews
There are no reviews yet, why not be the first?
Leave a review
Başlık: Fotoğraf: Açıklama: